Automatisk kalibrering av loggen (fart genom vatten)

01 september 2023

Automatisk kalibrering av loggen (fart genom vatten)

Automatisk hastighetskalibrering är en patenterad teknik som avlägsnar de fel som ofta förekommer hos hastighetsgivare med paddelhjul, t.ex. tack-till-tack, häl och linjäritet.

Större noggrannhet, högre hastighet

Den senaste uppdateringen av Raymarines LightHouse OS för Axiom kartplottrar hjälper seglare att få så exakt hastighet som möjligt från sina paddelhjulshastighetsgivare. Exakt hastighet är avgörande för att mäta prestanda och beräkna verklig vindhastighet och verklig vindvinkel. Seglare som vill få ut så många knop som möjligt ur sin rigg vet att utan en exakt hastighet kan du aldrig vara säker på att du uppnår båtens fulla potential.

Automatisk hastighetskalibrering är en patenterad kalibreringsteknik som tar bort kalibreringsfel beroende på differensen mellan slagen, lutning och icke linjära hastighets differenser som ofta förekommer i hastighetsgivare med paddelhjul. Kalibreringsrutinen är inbyggd i varje Axiom-display och är enkel att använda.

På Axiom-displayen trycker du på Home... Settings… Network. Leta upp givaren DST-810 i nätverkslistan och välj Kalibrera i popup-menyn. Du kan välja mellan manuell eller automatisk kalibrering. Välj Automatiskt, så visas en skärm som ser ut så här.

Automatisk hastighetskalibrering

Tekniskt tips! Denna kalibreringsprocess kräver en DST810-givare i systemet med Attitude PGN aktiverad via Airmar Cast-appen.

Automatisk kalibrering utförs genom att båten seglas över en diamantformad bana, helst i ett område fritt från starka eller varierande strömmar. Följ anvisningarna på skärmen och börja med att segla båten i bidevind i 2 minuter, slå och fortsätt i ytterligare två minuter på nästa bog- Fall sedan av och segla undanvind i 2 minuter, gippa och segla ett sista ben på 2 minuter. Under denna tid kommer Axiom att göra kontinuerliga mätningar från din givare och andra sensorer ombord och bearbeta dem genom algoritmen. Axiom sparar kalibreringen i slutet av körningen, och du är nu redo att segla med mycket mer exakt information om hastighet och sann vind.

Automatisk hastighetskalibrering är kompatibel med DST-810 Smart Transducer. Utökat stöd för andra modeller av hastighetsgivare kommer i framtida uppdateringar.