Assisterad angöring

Assisterad angöring


INTELLIGENT ANGÖRINGSTEKNIK

INTELLIGENT ANGÖRINGSTEKNIK

DockSense kan användas tillsammans med alla Raymarines Axiom multifunktionsdisplayer och med en rad 3D-kameror med stereoseende. Med hjälp av avancerade rörelsesensorer mäter systemet exakt avståndet till kaj, pollare och andra förtöjda båtar och tar fram en 3D-karta över båtens omgivning. En förenklad bild i fågelperspektiv visas sedan på Axiom-skärmen.

DockSense Alert

DockSense Alert

DockSense Alert är nästa generations intelligenta angöringsteknik från Raymarine och fungerar på i princip alla båtar. Med FLIR-kamerans teknik för stereoseende upptäcker DockSense Alert närliggande hinder i båtens väg. Det identifierade objektet markeras sedan med både visuella och hörbara larm som eskalerar när båten närmar sig. Med DockSense Alert kan befälhavaren se potentiella faror och vidta åtgärder i enlighet därmed.

Utforska DockSense Alert
DockSense Control

DockSense Control

DockSense Control är ett assisterat angöringssystem, det första i fritidsbåtsbranschen. Med DockSense Control kombineras objektigenkänning och styrning av fartygets framdrivningssystem för att förhindra kollisioner. Genom att skapa en virtuell fender runt båten kan skepparen lägga till säkert i vetskapen om att DockSense Control hjälper till att skydda båten.

Utforska DockSense Control

Komma igång med DockSense

Om du är båtbyggare eller systemsamordnare som arbetar med båtbyggare, kan Raymarines DockSense-experter samarbeta med ditt teknikteam för att designa ett DockSense angöringssystem, Alert and Control. Kontakta oss idag för att få kontakt med en DockSense-expert.