Reparationsalternativ under garanti

Reparationsalternativ under garanti


Reparera din produkt under Raymarine-garantin

Med förbehåll för villkoren, begränsningarna och undantagen i den globala begränsade garantin, är RAYMARINES produkter garanterade att vara fria från defekter i material eller utförande för;

  1. (i) Dragonfly-produkter i ett (1) år (”Begränsad garantiperiod för Dragonfly”); och
  2. (ii) Standardprodukter i två (2) år (”Begränsad standardgarantiperiod”);

från och med det datum då produkten köptes av den ursprungliga kunden.

Under denna period, och för den ursprungliga kunden, kommer RAYMARINE att, efter eget gottfinnande, reparera eller byta ut komponenter som inte fungerar vid normal användning.

Om Dragonfly-garantin eller den begränsade standardgarantin gäller för dig kommer RAYMARINE inte att debitera dig för reparationer eller utbyten som omfattas av garantin.

  • Om du behöver returnera produkten till RAYMARINE måste detta göras viaRaymarines kund-portal.
  • Produkter får endast returneras efter att du har fått ett aviseringsnummer.
  • Var noga med att ta bort alla tillbehör och personuppgifter (t.ex. sjökort och solskydd) från produkten.
  • Försäkra dig om att säkerhetskopiera alla data (t.ex. waypoints).
  • Packa om produkten för leverans på ett säkert sätt ,och ta med i förpackningen, tillsammans med produkten som returneras:

i. Aviseringsnumret från Raymarines kundportal; och

ii. Giltigt inköpsbevis, inklusive inköpsdatum och inköpsställe samt produktserienummer.

ii. En kopia av din produktregistrering om du kvalificerar dig för treårig utökad begränsad garanti.

Garantialternativ

Beroende på din produkt och ansökningsdatum finns ett antal garantialternativ tillgängliga. Om du är osäker, kontakta närmaste Raymarine-återförsäljare som kan ge dig råd.

Din närmaste Raymarine-återförsäljare

Sök i Raymarines globala nätverk av återförsäljare och servicecenter