Res in i det kända för omväxlings skull

Res in i det kända för omväxlings skull

Marinelektronik för havsgående segelbåtar

Bemästra det ombytliga havet

Bemästra det ombytliga havet

När du är på avlägsna platser och står inför risken för hårt väder, kan korrekta och tillförlitliga data vara skillnaden mellan en bra och en dålig erfarenhet. Vår elektronik för havssegling är designad för att prestera under de mest extrema förhållanden samtidigt som den är enkel att använda. Lita på att Raymarines radarsystem varnar dig dygnet runt för omgivande trafik, faror och annalkande stormar, med överlägsen noggrannhet. Lita på Raymarines sjökortsplottrar för att utforska, planera och navigera till havs utan oro.

Gör dig redo för havet

Din närmaste Raymarine-återförsäljare

Sök i Raymarines globala nätverk av återförsäljare och servicecenter